TMR ve Kaba Hazır Yemler


Büyükbaş Laktasyon TMR Yemler

İneklerin yemleri ayırıp seçme riskini ortadan kaldırır, Rumen PH’ını dengeler. TMR yemleme sistemi, yem tüketimi ve yemden yararlanmayı iyileştirir, yemlemedeki işçiliği azaltır, ürünü hazırlamaya gerek kalmaz. Yemlemedeki hatalar ve günlük varyasyonlar en aza indirilmiş olur. Çiftliğin Mixer Vagon almasına ve bunun için işçi çalıştırmasına gerek olmaz.

Süt ineğinin günlük ihtiyacını tamamını karşılar, ilaveye gerek yoktur. Yem hazırlamak için uğraşmaya gerek yok tüm karışım yapılmış halde paketlenmiş paketi açıp direk ineklere dağıtabilir. İçeriğindeki tüm yemler kalite kontrolden geçmiştir, en iyi yemlerin en uygun karışımlarını içerir, partikül boyutları süt ineği için en ideal boydadır. Hazır TMR kullanılması durumunda çiftliğin silaj ve kaba yem stoklamasına gerek kalmaz stoklama ve fire maliyetleri düşer.


Büyükbaş Besi TMR Yemleri

Beside yemleri ayırıp seçme riskini ortadan kaldırır, Rumen PH sını dengeler. TMR yemleme sistemi, yem tüketimi ve yemden yararlanmayı, Günlük Canlı Ağırlık artışı parametreleri iyileşir. Yemlemedeki işçiliği azaltır, ürünü hazırlamaya gerek kalmaz, yemlemedeki hatalar ve günlük varyasyonlar en aza indirilmiş olur. Hazır TMR kullanılması durumunda çiftliğin silaj ve kaba yem stoklamasına gerek kalmaz stoklama ve fire maliyetleri düşer.

İçeriğindeki tüm yemler kalite kontrolden geçmiştir. En kaliteli yemlerin besi danaları için en uygun karışımlarını içerir, partikül boyutları besi danası için en uygun boyutadır. Yağlanmaya engel olur, karkas kalitesini iyileştirir, tozlanma olmadığı için danalar solunum sistemi hastalıklarından korunur. Danaları asidoz, eklem problemleri, ayak ve tırnak problemlerinden korunmak için PH dengeleyiciler ve koruyucular içerir. Besi danaları için en uygun şekilde formüle edilmiştir, danalar 4-6 aylıkken besi başlangıç, 6 aydan büyükler için besi bitirme yemi kullanılabilir.


Küçükbaş TMR Yem

TMR yemleme sistemi, yem tüketimi ve yemden yararlanmayı arttırır, yemlemedeki işçiliği azaltır, ürünü hazırlamaya gerek kalmaz. Hazır TMR kullanılması durumunda çiftliğin silaj ve kaba yem stoklamasına gerek kalmaz stoklama ve fire maliyetleri düşer. Partikül boyutları koyunlar için en uygun boyutadır, yem ayırmayı engeleler.Koç Katım öncesinde kullanılması ikizlik sayısını arttırır. İyi Beslenen koyunlar ile kuzu büyüklükleri artar ve erken dönem kuzu ölümlerini azaltmaya yardımcıdır.

Kaba Yemler

Kaba yemler süt ve et performansını en çok etkileyen yem bileşenidir. İyi kaba yem kalitesi kuru madde alımını ve yemden yararlanmayı etkiler. Kaliteli kaba yem ve silaj elde etmek için tarladan, paketlemeye ürünün izlenebilmesi ve adım adım kontrol edilmesi gerekmektedir. Tüm bunları sizin için sağlıyoruz.