SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

Söke Ovası'nın doğal güzelliğinden beslenerek yarattığımız kırsal gelişim modeli ile bu ekosistem içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler, tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir kârlılığın, ancak doğal ekosistemlerle uyumlu ve denge içinde, çalışarak sağlanabileceğinin bilinci ile çalışıyoruz. Örneğin: Arazilerimizde biyolojik çeşitliliğin, besin döngüsü, zararlılarla mücadele, yerel yaban hayatın korunması, su havzalarının korunması, gibi konularda ekolojik yöntemleri kullanıyoruz. Topraklarımızın içinden geçen akarsu ve kanallardan beslenen yerel kuş, kurbağa, böcek gibi canlılara ve göçmen kuşlara zarar vermemek, biyolojik çeşitliliği korumak zenginleştirmek işimizin rutin bir parçası.

Biliyoruz ki, dünyada tarım arazileri ve su kaynakları azalıyor, bu nedenle toprağımızı, suyumuzu korumak, yönetmek ve sürdürülebilir şekilde kullanmak en önemli sorumluluk alanlarımızdan birisi. Asırlık tarım geleneğimiz, bilgi ve deneyimimiz ile yöre çiftçisine yüksek verim ve kaliteli tarımsal faaliyetleri gerçekleştirmek, risk ve sürü yönetimi, sürü performansı arttırma gibi konularda mühendislerimiz ve işletmemize ait modern laboratuvarımız ve yazılımlar ile teknik destek veriyoruz. Çiftliğimiz ve yem işletmemizdeki su kullanımı, modern, bilgisayar kontrollü, su yönetim sistemleri ile izlenmektedir.