Performans Grubu Yemler


Buzağı Yemleri

Buzağıların hızlı gelişmesini sağlar. Yüksek sindirilebilirliğe sahiptir. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Yüksek vitamin ve mineral içeriğine sahiptir. En uygun protein sindirimi için by-pass protein rumende parçalanabilen proteinlerin en uygun karışımlarını içerir. Buzağıların yeme alışmasını kolaylaştırır, erken sütten kesme avantajı sağlar. Özel tampon maddeler ile desteklenmiştir. Buzağıların direncin arttırır, yemden kaynaklanabilecek ishalleri önler.

Süt Yemleri

Süt verimini ve kalitesini arttırır, yüksek sindirim oranına sahiptir, kuru madde alımını arttıracak kalite ve lezzete sahiptir, her yıl sağlıklı buzağı için döl verimini arttırır, vitamin ve organik mineraller ile desteklenmiştir, by-pass yağ ve aminoasitler içerir, tırnak sağlığını destekler, özel tampon maddeler ile desteklenmiştir, en uygun protein sindirimi için by-pass protein ve rumende parçalanabilen proteinlerin en uygun karışımlarını içerir.

Kuru Dönem: Laktasyon dönemi bitmiş kuru dönemdeki ineklerin, doğuma kadar olan dönemlerinde beslenmesi için özel olarak formüle edilmiştir.

Agrita Besi Yemleri

Karkas kalitesini arttırır, yüksek günlük canlı ağırlık artışı sağlar, vitamin ve organik minaraller ile desteklenmiş ve zenginleştirilmiştir, ayak hastalıkları, gaz oluşumu en aza indirgenir, yüksek sindirim oranına sahiptir, asidozu önler, bağışıklık sistemini güçlendirir, yağlanmayı önler, en uygun protein sindirimi için by-pass protein ve rumende parçalanabilen proteinlerin en uygun karışımlarını içerir, yoğun yemlemeden kaynaklanan sağlık problemlerini engelleyecek şeklide formüle edilmiştir.